• Kent Araştırmaları Özel Ödülü

 • Afet ve Göç Yönetimi Ödülü

 • Kadın Dostu Kent Ödülü

 • Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü

 • Sürdürülebilir Enerji Ödülü

 • Atık Yönetimi Ödülü

 • Güvenli Kent Ödülü

 • Sürdürülebilir Ulaşım Ödülü

 • Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik Ödülü

 • İdealkent Özel Ödülü

 • Çocuk Dostu Kent Ödülü

 • Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması Ödülü

 • Kırsal Kalkınma Ödülü

 • Çevre Düzenleme Ödülü

 • Akıllı Kent Ödülü