Kenti akademik araştırmanın merkezî öğesi olarak kabul eden İdealKent Dergisi, beşerî sorunlara ve bunların çözümüne dair kent merkezli bir bakış açısı üretmek üzere yayın yapmayı temel ilke olarak benimsemektedir. Aslî ilgisini kent olarak tayin ederken, farklı disiplinlerin “Kent’le kurdukları her türlü bağa açık olan dergi sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe, antropoloji, mimarlık, şehir-bölge planlama, hukuk ve siyaset bilimi gibi alanlarda üretilen kente dair çalışmalara akademik bir zemin sunmaktadır. İdealKent hem ulusal hem de uluslararası indekslerde taranan disiplinler arası kent çalışmaları dergisidir.