• Kent Araştırmaları Özel Ödülü

 • Afet ve Göç Yönetimi Ödülü

  Beklenmedik doğal ve toplumsal hareketlerin etkin ve hak temelli yönetiminde yenilikçi çözümler üreten projeler ödüllendirilecektir.

 • Kadın Dostu Kent Ödülü

  Kadınların ekonomik, siyasal ve toplumsal alandaki etkinliklerini ve üretkenliklerini arttıran destekleyici ve eşitlikçi projeler bu kategoride ödüllendirilecektir.

 • Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü

  Akılcı ve çevreci yaklaşımlar ile kıt kaynakların kullanımını verimli hale getiren, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı bu çerçevede öngören projeler ödüllendirilecektir.

 • Sürdürülebilir Enerji Ödülü

  Kendi kendine yeten ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini önceleyen projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

 • Atık Yönetimi Ödülü

  Çevreye minimum etki ve geri dönüşüm sistemleri ile yeni kaynaklar üretebilen projeler bu kategoride ödüllendirilecektir.

 • Güvenli Kent Ödülü

 • Sürdürülebilir Ulaşım Ödülü

  Toplu taşıma ve yaya öncelikli ulaşım sistemlerini farklı modlar ile entegre eden ve böylece erişilebilirliği kolaylaştıran ve bir hak olarak ele alan projeler ödüllendirilecektir.

 • Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik Ödülü

  Demokrasiyi katılımcı yönetişim anlayışı ve şeffaflık ile yerelden inşa etmeyi amaçlayan projeler bu kategoride ödüllendirilecektir.

 • İdealkent Özel Ödülü

 • Çocuk Dostu Kent Ödülü

  Çocukların yaşam kalitelerine pozitif yönde etki eden ve çocuk haklarını esas alan projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

 • Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması Ödülü

  Geçmiş ve gelecek arasındaki kültürel ve toplumsal bağı bugünden kuran projeler ödüllendirilecektir.

 • Kırsal Kalkınma Ödülü

  Kırsalın ekonomik ve toplumsal potansiyellerini etkin kullanan ve üretime dönüştüren projeler ödüllendirilecektir.

 • Çevre Düzenleme Ödülü

  Kent estetiğini önceleyen, kentlilerin kendilerini yeniden üretmelerine olanak tanıyan ve böylece kentsel yaşam kalitesini arttıran projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

 • Akıllı Kent Ödülü

  Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde kaynak tüketimini teknolojik araçlar ile minimuma indirmeyi amaçlayan projeler bu kategoride ödüllendirilecektir.