Kent Araştırmaları Enstitüsü, çok karmaşık nedenlerin ortaya çıkartmış olduğu kentsel sorunların tespit edilmesini ve çözüm önerileri geliştirilmesini en temel misyon olarak benimseyip bu bağlamda çalışmalar yürüten bir düşünce kuruluşudur. Kent Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye’yi merkez alarak “kent”i ilgilendiren her türlü konuda düşünce üretmek, rapor ve analizler hazırlamak, projeler geliştirmek, kent ve kır uyumunu bir arada düşünerek kent insanının sosyoekonomik ve kültürel durumlarının iyileştirilmesini sağlamayı temel amaç olarak kabul eden bir araştırma enstitüsüdür.